• Ngoại động từ

  Sửa cho đúng, điều chỉnh
  Đặt vào cho khít; lắp làm cho khớp
  Nhắm (để bắn)
  Sửa sang, sắp xếp cho đẹp
  Phản nghĩa Déranger
  (từ cũ, nghĩa cũ) hòa giải
  (từ cũ, nghĩa cũ) trang sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X