• Phó từ

  Xung quanh
  Rôder alentour
  lảng vảng xung quanh
  alentour de
  (từ cũ, nghĩa cũ) xung quanh (cái gì)
  d'alentour
  �� (ở) xung quanh
  les bois d'alentour
  rừng xung quanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X