• Danh từ giống đực

    (triết học) thuyết người khác là trung tâm
    Phản nghĩa Egocentrisme, égo…sme, égotisme

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X