• Tính từ

  Ngoại lai
  Danh từ
  Ngoại kiều
  Phản nghĩa Autochtone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X