• Tính từ

  (y học) (theo) liệu pháp đối chứng
  Danh từ
  (y học) thầy thuốc theo liệu pháp đối chứng
  Phản nghĩa Homéopathe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X