• Danh từ

    Người mà tiếng mẹ đẻ là một ngoại ngữ trong cộng đồng nơi người ấy sống

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X