• Danh từ giống đực

    (sinh vật học) thể dị nhiễm sắc, thể nhiễm sắc giới tính

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X