• Danh từ giống đực

  Sự gầy đi
  Cure d'amaigrissement
  sự chữa cho gầy đi
  (kỹ thuật) sự bớt kích thước, sự đẽo nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X