• Danh từ giống đực

  Đống, đám
  Amas de pierres
  đống đá
  Amas d'étoiles
  đám sao
  Amas ganglionnaire
  (giải phẫu) đám hạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X