• Tính từ

  Ham thích
  Amateur de tableaux
  ham thích tranh
  Không chuyên, nghiệp dư
  Photographe amateur
  người chơi ảnh không chuyên
  (thân mật) muốn mua, định mua
  Danh từ giống đực
  Người ham thích
  Kẻ chơi không chuyên
  (nghĩa xấu) kẻ làm việc theo lối tài tử (không nhiệt tình, không đến nơi đến chốn)
  (thân mật) người muốn mua, người định mua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X