• Tính từ giống cái

  ambré
  ambré
  Danh từ giống cái
  (thực vật học) cây dầu giun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X