• Tính từ giống đực

  (thuộc) thánh Am-broa
  Danh từ giống đực
  Tín đồ dòng thánh Am-broa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X