• Danh từ giống đực

    (săn bắn) sự họp (chó) thành đàn (để đi săn)
    Sự tập hợp và khích động

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X