• Danh từ giống đực

    (ngôn ngữ học) tiếng A-ma-ra (ở miền trung Ê-ti-ô-pi-a)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X