• Tính từ

  (sinh vật học) ưa cát
  Plantes ammophiles
  cây ưa cát
  Danh từ giống cái
  (động vật học) ong cát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X