• Danh từ giống đực

  Sự làm cho nhẹ bớt, sự làm yếu đi; sự yếu đi
  Sự trừ dần
  (kinh tế) tài chính sự khấu hao
  (vật lý học) sự tắt dần
  (kiến trúc) đầu thon dần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X