• Tính từ

  Sắp đẻ (bò cái)
  Danh từ giống cái
  Bò sắp đẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X