• <BODY BGCOLOR="9C8772" TOPMARGIN="5" MARGINHEIGHT="0" BACKGROUND="/webdict/texture.gif" LEFTMARGIN=8 MARGINWIDTH="10" onLoad="writeFirst()">

  //--> </SCRIPT>

  analecta

  • Nghĩa
   • (từ cũ, nghĩa cũ <a href="JavaScript:MakeLink('analectes','french','on')">analectes</a>)
  • danh từ giống đực
   • ( số nhiều) văn tuyển, tuyển tập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X