• Tính từ

  (y học) mất tình dục
  Dịu dục
  Phản nghĩa Aphrodisiaque
  Danh từ giống đực
  Thuốc dịu dục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X