• Danh từ giống đực

  (hàng hải) nơi bỏ neo
  (hàng hải) thuế bến
  (kỹ thuật) sự neo, sự néo
  Đồng âm Encrage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X