• Danh từ giống cái

    (y học) tật nam dạng nữ
    (sinh vật học) tính chất hai tính (cụm hoa)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X