• Danh từ giống cái

  Trạng thái mất cảm giác
  Sự không đau
  (y học) sự gây tê, sự gây mê
  Pratiquer/faire l'anesthésie
  gây tê, gây mê
  Anesthésie générale/locale
  sự gây tê toàn thân/cục bộ::Anesthésie et réanimation
  sự gây mê và hồi sức

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X