• Danh từ giống đực

    (vật lý học, hóa học) anion
    Phản nghĩa Cation

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X