• Danh từ giống cái

  Sự sáp nhập; sự thôn tính
  [[Lannexion]] de la Savoie à la France
  sự sáp nhập Savoie vào nước Pháp
  Phản nghĩa Cession, séparation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X