• Ngoại động từ

  Làm tiêu ma (ý chí...)
  Le destin a annihilé ses efforts
  vận mệnh đã làm tiêu tan những cố gắng của anh ta
  Phản nghĩa Créer, fortifier, maintenir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X