• Danh từ

    Người phụ trách mục quảng cáo (trên báo)
    (ngành in) người xếp chữ mục quảng cáo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X