• Tính từ

    (nói về động vật, thực vật) sống ở những nơi mà con người hay lui tới, ưa người

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X