• Tính từ

  (toán học) phản đối xứng
  Fonction antisymétrique f de la variable x
  hàm phản đối xứng f của biến x

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X