• Danh từ giống đực

    Người đi nghỉ mát tháng tám
    Người tháng tám ở lại Pari, người tháng tám ở lại thành phố (không đi nghỉ mát)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X