• Tính từ

  Để gắn, để áp, để bôi, để dán
  Pinceau applicateur
  bút lông để bôi
  Danh từ giống đực
  Chất gắn, chất dán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X