• Ngoại động từ

  Đồng ý, tán thành
  Chuẩn y, phê chuẩn
  Tán thưởng, khen
  Phản nghĩa Blâmer, condamner, critiquer, désapprouver, désavouer, interdire, refuser, rejeter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X