• Danh từ giống cái

  Sự phỏng chừng, sự xấp xỉ; sự tính xấp xỉ
  Giá trị xấp xỉ
  Phản nghĩa Détermination, exactitude, précision

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X