• Phó từ

    Khoảng chừng, xấp xỉ
    Phản nghĩa Exactement, précisément

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X