• Danh từ giống đực (số nhiều appuie-tÂte, appuie-tÂtes)

    Cái dựa đầu (ở ghế cắt tóc, ở ghế chữa răng..)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X