• Tính từ

  (thuộc) A Rập
  Chiffres arabes
  chữ số A Rập
  Les Emirats arabes unis
  các tiểu vương quốc A Rập thống nhất
  La philosophie arabe médiévale
  triết học A Rập thời trung cổ
  Danh từ giống đực
  (ngôn ngữ học) tiếng A Rập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X