• Tính từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) (thuộc) A Rập
  Péninsule arabique
  bán đảo A Rập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X