• Danh từ giống đực ( số nhiều arcs-rampants)

    (kiến trúc) sắt đỡ tay vịn (cầu thang)
    Cung chếch

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X