• Danh từ giống đực

  (âm nhạc) cái vĩ
  (kỹ thuật) cánh cung (của thợ tiện...)
  (động vật học) cung phát âm (của châu chấu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X