• Tính từ

  (thuộc) thuật kiến trúc
  Règles architectoniques
  quy tắc kiến trúc
  Danh từ giống cái
  Kết cấu, cấu trúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X