• Tính từ

    Có bạc, chứa bạc (nói về dược phẩm, hóa chất)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X