• Danh từ giống đực

  Người đến
  Les premiers derniers arrivants
  người đến đầu tiên/sau cùng
  Les arrivants et les partants
  người đến và người đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X