• Danh từ giống đực

  Sự tưới
  Phản nghĩa Assèchement, drainage
  (nông nghiệp) lượng tưới
  Sự giội bom, sự oanh tạc
  Tiền thưởng (do hoàn thành một dịch vụ, do ký được hợp đồng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X