• Danh từ giống đực

    Sự chảy qua (của một con sông)
    (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự tưới

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X