• Danh từ giống đực

  Sự làm cho hết độc, sự làm cho hợp vệ sinh
  Sự lành mạnh hóa (phong tục tập quán...)
  (kinh tế) tài chính sự chỉnh đốn
  Phản nghĩa Corruption, infection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X