• Danh từ giống cái

  Sự tương trợ
  Sự phụ tá
  Sự cứu trợ, sự cứu tế; cơ quan cứu tế

  Phản nghĩa Abandon, préjudice

  Những người dự, cử tọa
  Emouvoir l'assistance
  làm cho cử tọa xúc động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X