• Danh từ giống cái

    Sự không cảm động, sự không động tâm
    Phản nghĩa Agitation, inquiétude, passion

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X