• Danh từ giống đực

  Sự quyến luyến, sự gắn bó
  Phản nghĩa Détachement. Aversion, dégo‰t, indifférence
  Bản kê hằng ngày (kê công việc, kê chi tiêu của một công trình xây dựng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X