• Phó từ

  Tự động
  (thân mật) tất yếu, tất nhiên
  Phản nghĩa Consciemment, délibérément, intentionnellement, volontairement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X