• Tính từ

  (triết học) tự thị
  Hallucination autoscopique
  ảo giác tự thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X