• Phó từ

    Ngày xưa
    Phản nghĩa Actuellement, aujourd'hui, encore, maintenant

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X